SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs <p>SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran toimittama tieteellinen open access -verkkojulkaisu. Siinä on julkaistu vuodesta 2006 alkaen queer-tutkimuksen alaan liittyvää monitieteistä tutkimusta.</p> <p>Queer-tutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja kyseenalaistaa erilaisia identiteettikategorioita, kuten esimerkiksi sukupuolta, seksuaalisuutta, rotua, kansallisuutta ja luokkaa. Queer-tutkimukseen lukeutuu esimerkiksi ei-normatiivisten seksuaalisuuksien ja sukupuolten tutkimus ja kriittinen heteronormatiivisuuden tarkastelu.</p> <p>SQS-lehdessä noudatetaan anonyymia refereekäytäntöä. Lehdessä julkaistaan tieteellisten artikkelien lisäksi queer-tutkimusta koskevia puheenvuoroja ja katsauksia sekä kirja-arvosteluja. Lehti on kolmikielinen: tekstejä julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.&nbsp;</p> <p><strong><a href="/index.php/sqs/about/submissions#onlineSubmissions">Tekstien lähetys lehteen</a></strong></p> Suomen Queer-tutkimuksen Seura - Society of Queer Studies in Finland fi-FI SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 1796-5551 Kirjoittajat / Contributors https://journal.fi/sqs/article/view/125797 Päivi Valotie Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-12-30 2022-12-30 16 2 84 86 10.23980/sqs.125797 Ihailtavat muunsukupuoliset sankarit https://journal.fi/sqs/article/view/125678 Dess Terentjeva Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-12-30 2022-12-30 16 2 36–46 36–46 10.23980/sqs.125678 Playing Trans Stories, Generations, and Community https://journal.fi/sqs/article/view/125679 Cody Mejeur Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-12-30 2022-12-30 16 2 47–55 47–55 10.23980/sqs.125679 Ei-heteroseksuaalisten ihmisten toimintatilat lappilaisissa kyläyhteisöissä https://journal.fi/sqs/article/view/125681 Hanna Peltomaa Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-12-30 2022-12-30 16 2 56–60 56–60 10.23980/sqs.125681 St Petersburg LGBTIQ+ Activists Acquire, Develop and Apply Various Tactics in Tense and Oppressive Atmosphere https://journal.fi/sqs/article/view/125682 Pauliina Lukinmaa Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-12-30 2022-12-30 16 2 61–66 61–66 10.23980/sqs.125682 “My Lies and Liaisons with Marilyn” https://journal.fi/sqs/article/view/125612 <p>In this autobiographical/autofictional article, I analyze the representation of masculinity, an advertising poster for a new Finnish cigarette brand from the 1990s recession, when a new man, a “softie,” debuted under the pressure of the traditional male model and the twenty-first-century dudes and lads. The model posing in the poster is a homosexual, me. In the article I ask whether a gay could represent a Finnish man in the early 1990s or only present him. I examine the picture with a queer eye in search of inconsistencies and distortions that break present alternative interpretations to heteronormativity.</p> <p><strong>Keywords:</strong> homosexuality, masculinity, heteronormativity, advertising, representation, autofiction</p> <p><strong>”Valheeni ja viettelykseni Marilyn kanssa”: Downtown-miehen eli Marlboro-miehen suomalaisen manttelinperijän autofiktiivinen representaatio</strong></p> <p>Analysoin autobiografisessa/autofiktiivisessä artikkelissani maskuliinisuuden representaatiota, uuden suomalaisen tupakkamerkin julistetta, lama-ajalta 1990-luvun alusta, jolloin uusi mies, ”pehmo”, debytoi perinteisen miehen mallin ja 2000-luvun äijien ja jätkien puristuksessa. Julisteessa poseeraava malli on homoseksuaali, minä. Artikkelissa kysyn, voisiko homo edustaa suomalaista miestä 1990-luvun alussa vai vain esittää tätä. Tarkastelen kuvaa queerilla katseella etsien epäjohdonmukaisuuksia ja vääristymiä sen heteronormatiivisuudessa ja esitän sille vaihtoehtoisia tulkintoja.</p> <p><strong>Avainsanat:</strong> homoseksuaalisuus, maskuliinisuus, heteronormatiivisuus, mainonta, representaatio, autofiktio</p> Kari Silvola Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-12-30 2022-12-30 16 2 1–18 1–18 10.23980/sqs.125612 Coming up Roses https://journal.fi/sqs/article/view/125615 <p>Discussing two short stories by contemporary Scottish author Ali Smith, my article recommends a close reading of short prose narratives as potential examples of ungendered character-narration. I combine queer and unnatural narrative theory to consider how forms of telling contribute to gender ambiguity. Further, I advocate interpretative strategies that resist naturalization and causal explanations. Instead, a queer reading of Smith’s “erosive” (2003) and “The beholder” (2015) delights in their ambiguity, waywardness, and narrative inventiveness. The texts can be approached as exercises in unknowing.</p> <p><strong>Keywords:</strong> queer narratology, unnatural narratology, ungendering, narrative voice, causality, Ali Smith</p> <p><strong>Ruusuisia aikoja: sukupuolen monitulkintaisuus ja epäluonnollisuus kahdessa Ali Smithin novellissa</strong></p> <p>Artikkeli käsittelee kahta skotlantilaisen nykykirjailija Ali Smithin novellia. Ehdotan lyhyiden proosatekstien lähilukua mahdollisina esimerkkeinä sukupuolittamattomista henkilökertojista. Yhdistelen queeriä ja epäluonnollista kertomusteoriaa osoittaakseni, kuinka kerrontaratkaisut vaikuttavat sukupuolen monitulkintaisuuteen. Artikkeli myös suosittelee tulkintastrategioita, jotka vastustavat luonnollistavia ja kausaalisia selityksiä. Näiden sijaan queer luenta Smithin novelleista ”erosive” (2003) ja ”The beholder” (2015) nauttii niiden ambiguiteetista, arvaamattomuudesta ja kerronnallisesta kekseliäisyydestä. Tekstejä voi tarkastella aktiivisen tietämättömyyden harjoituksina.</p> <p><strong>Avainsanat:</strong> queer-narratologia, epäluonnollinen narratologia, sukupuolettomuus, kertoja, kausaalisuus, Ali Smith</p> Joonas Säntti Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-12-30 2022-12-30 16 2 19–35 19–35 10.23980/sqs.125615 Sisällys / Contents https://journal.fi/sqs/article/view/125795 Päivi Valotie Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-12-30 2022-12-30 16 2 10.23980/sqs.125795 On the Borderlands of Queer Representations https://journal.fi/sqs/article/view/125796 Sanna Karkulehto Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-12-30 2022-12-30 16 2 I–VII I–VII 10.23980/sqs.125796 La Mestizan tietoisuus https://journal.fi/sqs/article/view/125683 Kaisa Ilmonen Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-12-30 2022-12-30 16 2 67–74 67–74 10.23980/sqs.125683 Bi- ja panseksuaalisuus https://journal.fi/sqs/article/view/125684 Varpu Alasuutari Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-12-30 2022-12-30 16 2 75–79 75–79 10.23980/sqs.125684 A Conference Report from Queer Tentacles https://journal.fi/sqs/article/view/125685 Sofia Bister Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-12-30 2022-12-30 16 2 80–83 80–83 10.23980/sqs.125685