Rouvinen, J. (2015). Varpasalon Hirvoset. Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja, 48, 3–71. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ssvk/article/view/53283