Toropainen, V. P. (2015) ”Aurajoen Halistenkosken historiaa”, Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja, 480, ss. 117-231. Saatavissa: https://journal.fi/ssvk/article/view/53302 (Viitattu: 10toukokuuta2021).