Włodzimierz Antoniewicz and Finland

Kirjoittajat

  • Timo Salminen

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan puolalaisen arkeologin Wlodzimierz Antoniewiczin yhteyksiä Suomeen, niiden taustaa, syntyä ja kehitystä. Antoniewicz oli pääasiassa kivikauden tutkija ja suomalaisille arkeologeille hänestä tuli merkittävä tietolähde Puolan, Liettuan ja osittain Ukrainankin esihistoriaa koskeneissa kysymyksissä. Antoniewiczin Suomen-suhteet saivat alkunsa Aarne E uropaeuksen (Äyräpää) Puolan-matkoilla 1925 ja 1926. Seuraavina vuosina hän solmi tuttavuuden myös A. M . Tallgrenin kanssa. Antoniewicz vieraili Suomessa kahdesti, 1930 ja vuodenvaihteessa 1933-1934. Jälkimmäisellä matkallaan Antoniewiczit vierailivat myös Ruotsissa. Antoniewiczin kirjeenvaihto Tallgrenin ja Äyräpään kanssa oli vilkasta erityisesti 1930-luvulla, ja siihen osallistui aktiivisesti myös hänen puolisonsa, taidehistorioitsija Jadwiga Antoniewicz. Toinen maailmansota katkaisi yhteydet lähes kokonaan. Ne elpyivät sodan jälkeen, mutteivät enää saavuttaneet entistä intensiteettiään. Antoniewiczeilla oli keskeinen asema sekä Tallgrenin että Äyräpään keskieurooppalaisessa verkostossa. Tieteellisten kysymysten käsittely oli kirjeissä suhteellisen vähäistä, ja kontaktit olivatkin pääasiassa henkilökohtaisen ystävyyssuhteen luonteisia. Poliittisten ja muiden potentiaalisesti kiistanalaisten kysymysten käsittelyä enimmäkseen vältettiin. Suomalaiset viittasivat tutkimuksissaan Antoniewiczin julkaisemaan materiaaliin mutta vain yhden kerran hänen yleistäviin tulkintoihinsa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-06-15

Viittaaminen

Salminen, T. (2021). Włodzimierz Antoniewicz and Finland. Suomen Museo-Finskt Museum, 122, 75–88. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109465

Numero

Osasto

Artikkelit ja katsaukset