[1]
Wessman, A. ja Ahola, M. 2023. Två brev till Torsten – Kaksi kirjettä Torstenille. Suomen Museo-Finskt Museum. 129, (huhti 2023), 199–202.