(1)
Talvio, T. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisuista. SM-FM 2020, 127, 231–234.