(1)
Immonen, V. Fragmentaatioteoria arkeologiassa ja sen uudet suunnat. SM-FM 2023, 129, 153–158.