(1)
Wessman, A.; Ahola, M. Två brev till Torsten – Kaksi kirjettä Torstenille. SM-FM 2023, 129, 199–202.