(1)
Riihimäki, I. Digitaalinen catalogue raisonné: Uusia näkökulmia taiteilijan tuotannon tutkimiseen. SM-FM 2023, 130, 46–73.