(1)
Kähkönen, S.; Lahti, J. Mahdollisuuksia ja haasteita – tietojärjestelmien kehittäminen ja kulttuuriympäristötieto. SM-FM 2023, 130, 84–98.