Talvio, T. (2020). Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisuista. Suomen Museo-Finskt Museum, 127, 231–234. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109173