Muinaismuistoyhdistys, S. (2021). Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus. Suomen Museo–Finskt Museum, 122, 93–101. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109467