Riihimäki, I. (2023). Digitaalinen catalogue raisonné: Uusia näkökulmia taiteilijan tuotannon tutkimiseen. Suomen Museo-Finskt Museum, 130, 46–73. https://doi.org/10.51808/suomenmuseo.143058