Muinaismuistoyhdistys, Suomen. 2021. ”Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus”. Suomen Museo-Finskt Museum 122 (kesäkuuta):93–101. https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109467.