Haukio, J. (2020) ”Juhlavuoden suojelijan tervehdys”, Suomen Museo-Finskt Museum, 127, ss. 9–10. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109115 (Viitattu: 14heinäkuuta2024).