Haapoja-Mäkelä, H. (2020) ”Elävät perintömme: Kansallinen me aineettoman kulttuuriperinnön luetteloinnissa”, Suomen Museo-Finskt Museum, 127, ss. 49–66. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109155 (Viitattu: 17huhtikuuta2024).