Talvio, T. (2020) ”Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisuista”, Suomen Museo-Finskt Museum, 127, ss. 231–234. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109173 (Viitattu: 2maaliskuuta2024).