Talvio, T. (2021) ”Emil Nervander ja vapauden kaipuu”, Suomen Museo–Finskt Museum, 122, ss. 89–92. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109466 (Viitattu: 28syyskuuta2023).