Muinaismuistoyhdistys, S. (2021) ”Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus”, Suomen Museo-Finskt Museum, 122, ss. 93–101. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109467 (Viitattu: 17kesäkuuta2024).