Tiilikkala, J. (2021) ”Rautakauden asutuksesta historiallisiin kyliin”, Suomen Museo-Finskt Museum, 121, ss. 9–30. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109555 (Viitattu: 24kesäkuuta2024).