Enqvist, J. (2022) ”Esineestä esineisyyteen: Visio posthumanistisesta museosta”, Suomen Museo-Finskt Museum, 128, ss. 10–28. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/112874 (Viitattu: 17huhtikuuta2024).