Koski, A.-K. (2022) ”Jätteen museologiaa: Rasvatukos Museum of Londonissa”, Suomen Museo-Finskt Museum, 128, ss. 113–117. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/112917 (Viitattu: 26helmikuuta2024).