Wessman, A. ja Ahola, M. (2023) ”Två brev till Torsten – Kaksi kirjettä Torstenille”, Suomen Museo-Finskt Museum, 129, ss. 199–202. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/128011 (Viitattu: 5maaliskuuta2024).