[1]
P. Uino, ”Torsten Edgren 1934–2021”, SM-FM, vsk. 129, ss. 189–198, huhti 2023.