[1]
A. Wessman ja M. Ahola, ”Två brev till Torsten – Kaksi kirjettä Torstenille”, SM-FM, vsk. 129, ss. 199–202, huhti 2023.