Muinaismuistoyhdistys, S. ”Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus”. Suomen Museo-Finskt Museum, vsk. 122, kesäkuuta 2021, ss. 93–101, https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109467.