Muinaismuistoyhdistys, Suomen. ”Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus”. Suomen Museo–Finskt Museum 122 (kesäkuuta 15, 2021): 93–101. Viitattu joulukuuta 1, 2023. https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109467.