1.
Talvio T. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisuista. SM-FM [Internet]. 1. joulukuuta 2020 [viitattu 4. maaliskuuta 2024];127:231–234. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109173