1.
Talvio T. Emil Nervander ja vapauden kaipuu. SM–FM [Internet]. 15. kesäkuuta 2021 [viitattu 28. syyskuuta 2023];122:89–92. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109466