1.
Muinaismuistoyhdistys S. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus. SM–FM [Internet]. 15. kesäkuuta 2021 [viitattu 26. syyskuuta 2023];122:93–101. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109467