1.
Muinaismuistoyhdistys S. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus. SM-FM [Internet]. 15. kesäkuuta 2021 [viitattu 13. kesäkuuta 2024];122:93–101. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109467