1.
Räsänen E. Johdanto: Reunahuomautuksia rikkoutumisista. SM-FM [Internet]. 1. huhtikuuta 2023 [viitattu 20. kesäkuuta 2024];129:5–18. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/127995