1.
Immonen V. Fragmentaatioteoria arkeologiassa ja sen uudet suunnat. SM-FM [Internet]. 1. huhtikuuta 2023 [viitattu 15. heinäkuuta 2024];129:153–158. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/128005