1.
Holmqvist E, Carpelan C. Sodankylän Juikentän kupariseos- ja rautaesineistön metallipitoisuudet. SM-FM [Internet]. 1. huhtikuuta 2023 [viitattu 17. huhtikuuta 2024];129:159–166. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/128006