1.
Wessman A, Ahola M. Två brev till Torsten – Kaksi kirjettä Torstenille. SM-FM [Internet]. 1. huhtikuuta 2023 [viitattu 4. maaliskuuta 2024];129:199–202. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/128011