1.
Kähkönen S, Lahti J. Mahdollisuuksia ja haasteita – tietojärjestelmien kehittäminen ja kulttuuriympäristötieto. SM-FM [Internet]. 1. joulukuuta 2023 [viitattu 21. heinäkuuta 2024];130:84–98. Saatavissa: https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/143060