JUNTTILA, S. Lähtökielen sanansisäisten soinnittomien klusiilien edustus kantasuomen balttilaislainoissa: Osa I. Edustus kohdekielen lyhyen vokaalin jäljessä. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, v. 2017, n. 96, p. 127–148, 1 tammi 2017.