[1]
Kaarkoski, M., Riikonen, R., Huhtinen, A., Tillander, E. ja Sederholm, T. 2022. Luotanko vai enkö luota? Nuorten luottamus sosiaalisessa mediassa leviävään informaatioon ja siihen liittyviä tekijöitä. Tiede ja ase. 2021, 79 (tammi 2022).