[1]
Kesseli, P. 2008. Vaikutuskeskeistä parveilua verkostossa. Eräitä näkemyksiä asevoimien operatiivisten doktriinien kehityslinjoista. Tiede ja ase. 65, (tammi 2008).