[1]
Saarelainen, T. 2008. “Tulevaisuuden jalkaväkitaistelijan kehitystyö Suomessa – katse oman maan puolustamisessa ja tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa”. Tiede ja ase. 65, (tammi 2008).