[1]
Huhtinen, A.-M. 2008. Identiteetin strateginen johtajuus terrorismin vastaisessa sodassa – motivaation muutos ja merkitys länsimaisessa maskuliinisessa sotilaskulttuurissa. Tiede ja ase. 65, (tammi 2008).