[1]
Huhtinen, A.-M. ja Rantapelkonen, J. 2008. Sotilasjohtaminen postmoderneissa sodissa – kieli strategisena aseena. Tiede ja ase. 65, (tammi 2008).