[1]
Pekkarinen, O. 2018. Henkilökeskeinen verkostohaastattelu – aliupseeriston työssä oppiminen tapausesimerkkinä. Tiede ja ase. 76, (joulu 2018).