[1]
Pekkarinen, O. 2019. Henkilökeskeinen verkostohaastattelu – aliupseeriston työssä oppiminen tapausesimerkkinä. Tiede ja ase. 76, (tammi 2019).