[1]
Hirvelä, A. ja Huhtinen, A.-M. 2013. STRATEGINEN KOMMUNIKAATIO INFORMAATIOYHTEISKUNNAN KANSALLISTEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMISESSÄ – realismista sosiaaliseen konstruktioon. Tiede ja ase. 70, (huhti 2013).