(1)
Pulkka, A.-T.; Raviv, A. Sotilasetiikan Opetus – Tapaustutkimuksen Metodin Haaste. T&A 2008, 65.