(1)
Kesseli, P. Vaikutuskeskeistä Parveilua Verkostossa. Eräitä näkemyksiä Asevoimien Operatiivisten Doktriinien Kehityslinjoista. T&A 2008, 65.