(1)
Saarelainen, T. “Tulevaisuuden jalkaväkitaistelijan kehitystyö Suomessa – katse oman maan puolustamisessa ja tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa”. T&A 2008, 65.