(1)
Huhtinen, A.-M. Identiteetin Strateginen Johtajuus Terrorismin Vastaisessa Sodassa – Motivaation Muutos Ja Merkitys länsimaisessa Maskuliinisessa Sotilaskulttuurissa. T&A 2008, 65.