(1)
Toimitus, . Tiede ja ase n:o 65: painetun julkaisun koko sisällys. T&A 2008, 65.