(1)
Toimitus, . Tiede Ja Ase n:o 65: Painetun Julkaisun Koko sisällys. T&A 2008, 65.