(1)
Huhtinen, A.-M.; Rantapelkonen, J. Sotilasjohtaminen postmoderneissa sodissa – kieli strategisena aseena. T&A 2008, 65.