(1)
Huhtinen, A.-M.; Rantapelkonen, J. Sotilasjohtaminen Postmoderneissa Sodissa – Kieli Strategisena Aseena. T&A 2008, 65.