(1)
Haahti, Y. A. Ase- Ja Ampumatarviketeollisuuden Liikekannallepano Saksassa Maailmansodan Alussa. T&A 1935, 3, 226-253.